produkty | usługi | o firmie | ogłoszenia | wiedza | aktualne promocje | kontakt | Sklep internetowy


Produkty Producent Informacje
handlowe
Certyfikaty Artykuły i referencje

              Ambulatoryjny Monitor Ciśnienia Krwi oraz EKG
Innowacyjny ambulatoryjny system diagnostyczny do analizy skomplikowanego profilu ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z ciśnieniem krwi!
  • 24-godzinny ambulatoryjny profil cieśnienia krwi z sekwencyjnym zapisem krzywej EKG
  • 24-godzinny profil ST oraz rytmu serca
  • ciągła, wykonywana w czasie rzeczywistym, analiza EKG
  • automatyczna detekcja zdarzeń z dodatkowymi pomiarami cieśnienia krwi oraz zapisami EKG podczas anomalii w odcinku ST, zmian rytmu serca lub podczas przypadków omdlenia, które przekraczają zaprogramowane wcześniej limit
  • możliwość elastycznego programowania z opcją monitorowania w czasie rzeczywistym w celu najlepszego umiejscowienia elektrod oraz najdokładniejszego ustawienia limitów detekcji zdarzeń
  • znaczniki zdarzeń dla pacjenta, automatyczna detekcja rozmiaru rękawa, wyświetlanie napięcia celem sprawdzenia stanu akumulatorków
  • analiza zmienności rytmu serca (HRV) w domenie czasowej i częstotliwości

PowrótProjekt © Biomexim 2005