produkty | usługi | o firmie | ogłoszenia | wiedza | aktualne promocje | kontakt | Sklep internetowy


Produkty Producent Informacje
handlowe
Certyfikaty Artykuły i referencje

              Ambulatoryjny Monitor Ciśnienia Krwi i EKG z rejestracją aktywności
Współczesny wielofunkcyjny system diagnostyki sercowo-naczyniowej.
  • 24 godzinny (pełna ekspozycja)
  • 3 kanałowy zapis EKG
  • 24 godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia krwi
  • 24 godzinny zapis aktywności (2 osie)
  • ciągła (w czasie rzeczywistym) analiza EKG od skurczu do skurczu
  • automatyczna detekcja zdarzeń z dodatkowymi pomiarami ciśnienia krwi i zapisami EKG podczas anomalii w załamku ST, zmian rytmu serca lub epizodów omdlenia, które przekraczają zaprogramowane wcześniej limity
  • elastyczne programowanie z opcją monitorowania EKG w czasie rzeczywistym dla lepszego umiejscowienia elektrod i dokładniejszego ustawienia limitów detekcji zdarzeń
  • nieskompresowany zapis danych na karcie multimedialnej SD

PowrótProjekt © Biomexim 2005